Περήφανα Βουνά!

Τα Βαρδούσια από το Παναιτωλικό!

Παρθένοι τόποι...

To Καρυώτικο ρέμα από τα Βαρδούσια. Απέναντι η οροσειρά της Οξυάς!

Παρθένα Κραβαρίτικα Βουνά!


Τα Κράβαρα από τα Βαρδούσια.
Σε πρώτο πλάνο η Αρτοτίνα και στο βάθος του ορίζοντα το Παναιτωλικό.