Βαρδούσια.


Τα Βουνά αυτά είναι πράσινα και δεν χρειάζονται την "πράσινη ανάπτυξη" των μεγαλοεργολάβων, αλλά την προστασία της πολιτείας και των πολιτών!