Παρθένα Σαράνταινα!

Τα Βουνά μας είναι Πράσινα!
Δεν χρειάζονται την "πράσινη ανάπτυξη" των Μεγαλοεργολάβων, αλλά την Απόλυτη Προστασία όλων μας!
Ενισχύστε και διαδώστε την Πρωτοβουλία για την
Ίδρυση Φυσικού Πάρκου
στα Κραβαρίτικα Βουνά, τα Βαρδούσια και την Οξυά!