Οι Μεγαλοεργολάβοι αποφασίζουν...

Οι Μεγαλοεργολάβοι αποφασίζουν και οι Νενέκοι της Κυβέρνησης νομοθετούν και ψηφίζουν!

Παραδίδουν ακόμη και τους Εθνικούς Δρυμούς στους Μεγαλοεργολάβους!