Να σώσουμε την παρθένα Σαράνταινα!

Να σώσουμε την παρθένα Σαράνταινα από την επέλαση των Μεγαλοεργολάβων!
Ενισχύστε και διαδώστε την Πρωτοβουλία για την Ίδρυση Φυσικού Πάρκου στα Κραβαρίτικα Βουνά, τα Βαρδούσια και την Οξυά!