Όχι στην καταστροφή των Παρθένων Βουνών μας!

Δεν χρειάζονται την ανάπτυξη των Μεγαλοεργολάβων της Μαύρης Ανάπτυξης και της Πράσινης Απάτης!
Χρειάζονται την Πλήρη Προστασία μας!
Ενισχύστε και διαδώστε την Πρωτοβουλία για την ίδρυση Φυσικού Πάρκου στα Βαρδούσια, στην Οξυά και στα Κράβαρα!