Η αιτία του φόβου είναι η άγνοια...

...γι' αυτό και κυνηγάμε να εξοντώσουμε ότι φοβόμαστε, δηλαδή ότι δεν γνωρίζουμε!
Timendi causa est nescire.
(Η αιτία του φόβου είναι η άγνοια!)
Σενέκας.