Αυτό που μας δένει με έναν τόπο και τους ανθρώπους του...

Εκείνο που σε συνδέει περισσότερο μ’ έναν τόπο δεν είναι το καλοκαίρι, είναι ο χειμώνας, όπως εκείνο που σε δένει πιότερο με τους ανθρώπους, είναι οι δύσκολες στιγμές που περνάτε μαζί.